Umowa zawarta, gdy dwie lub więcej stron złożą zgodne oświadczenia woli.

Staje się ona skuteczna solo consensu, przez samo porozumienie.

To odróżnia ją od umów realnych, do których skuteczności potrzebny jest dodatkowy element poza oświadczeniem woli, np. wydanie rzeczy.

Umowa konsensualna | Słownik pojęć od A do Z

Udostępnij naShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrPin on PinterestBuffer this pageShare on StumbleUpon