Właściciel rzeczy oddanej w komis.

Komitent | Słownik pojęć od A do Z

Udostępnij naShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrPin on PinterestBuffer this pageShare on StumbleUpon