Osoba fizyczna lub przedsiębiorstwo zajmujące się odpłatnie transakcjami komisowymi (pośrednictwem handlowym).

Komisant | Słownik pojęć od A do Z

Udostępnij naShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrPin on PinterestBuffer this pageShare on StumbleUpon